Niečo o mne:

Obľúbené odkazy:

Škola



Študujem na Univerzite Karlovej v Prahe (Matematicko-fyzikálna fakulta), študijný program Teoretická informatika,
študijný obor Umelá inteligencia a neprocedurálne programovanie.

Doteraz som absolvoval nasledujúce predmety:

1. ročník
1. semester:

2. semester:



2. ročník
1. semester:

2. semester:



3. ročník
1. semester:

2. semester:



4. ročník
1. semester:

2. semester: